Българската компания за производство на копринени влакна

производство на копринени влакна 1

Българската компания „Био Стопанство Лопянко“ ЕООД стана част от европейския проект GALACTICA в края на 2021 г.

Пионерския проект SIFA се финансира като част от проект GALACTICA, съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ 872336.

Основната цел на проекта GALACTICA е създаване, валидиране и разширяване на нови кръстосани секторни и трансгранични вериги на стойност между текстилни, космически и иновативни технологични решения. Изследването на космоса е мисия, която може да даде на нашия свят нови перспективи, решения и възможности за бъдещото ни съществуване. Ето защо е изключително важно на астронавтите да бъдат предоставени най-добрите технологии, продукти и услуги по време на тези изследователски мисии.

производство на копринени влакна„Био Стопанство Лопянко“ ЕООД работи за възраждане на производството на органични копринени влакна в ЕС. Единственото насекомо в природата и второто по важност в естествената верига от насекоми, след пчелите, е копринената буба Bombix Mori.

Досега, въпреки всички нови технологии и иновации, не е намерен заместител на естествената коприна в индустриален мащаб. Чийто основен производител е насекомото Bombix mori.

Проектът SIFA предоставя нова възможност за междусекторни връзки между производството на органични копринени влакна и космическата индустрия. За това как секторът на насекомите може да се използва за подобряване на връзката между тях, въз основа на устойчиво решение, базирано на кръговата икономика и създаване на индустриални синергии.

Най-интересната част от проекта SIFA е, че той използва отпадъчни продукти от производството на копринени влакна. Превръщайки ги в ценен източник на протеин като храна за астронавтите, подходяща за дълги космически мисии. Отпадъчният продукт е копринената какавида, която остава неизползвана суровина след производството на копринените влакна. Промишлеността на насекомите вече е доказано като устойчив модел на кръговата икономика. И много от тях се използват в различни части на света като храни, хранителни добавки, фуражи и фуражни смеси за животни.

европесйки съюз

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 872336.  The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.  It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EISMEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Recommended For You

About the Author: Radoslava