Какви са видовете електрически инсталации?

ел инсталации Бургас

Електрическите инсталации могат да бъдат класифицирани в различни видове според различни критерии. Най-често срещаната класификация е по приложение, като жилищни, търговски и промишлени. Други ел инсталации Бургас включват вида на системата за окабеляване (AC или DC), нивото на напрежение (ниско напрежение или високо напрежение) и вида на тока (променлив ток или постоянен ток).

Ел инсталации Бургас

  • Жилищната електрическа инсталация включва всички електрически кабели и оборудване, инсталирани в частно жилище, като еднофамилна къща или апартамент. Обикновено се състои от основен сервизен панел, разклонителни вериги, контакти и осветителни тела.
  • Търговската електрическа инсталация включва всички електрически кабели и оборудване, инсталирани в търговска или промишлена сграда. Обикновено се състои от основен обслужващ панел, разклонителни вериги, осветителни тела и контакти.
  • Индустриалната електрическа инсталация включва всички електрически инсталации и оборудване, инсталирани в промишлено съоръжение. Обикновено се състои от главен обслужващ панел, разклонителни вериги, центрове за управление на мотори, трансформатори и изходи.

Видът на системата за окабеляване, използвана в електрическата инсталация, зависи от нивото на напрежение и вида на тока. Системите за променливотоково окабеляване се използват за приложения с ниско напрежение, като например жилищни и търговски инсталации. DC кабелните системи се използват за приложения с високо напрежение, като промишлени инсталации.

Нивото на напрежението на електрическата инсталация зависи от вида на оборудването, което се захранва. Инсталациите с ниско напрежение имат напрежение под 600 волта. Инсталациите с високо напрежение имат напрежение над 600 волта.

Как инсталирате електрическо окабеляване в сграда?

Независимо дали строите нов дом или офис сграда, или ремонтирате съществуваща, електрическото окабеляване е един от най-важните аспекти, които трябва да направите правилно. Това ръководство ще ви помогне да се уверите, че вашето окабеляване е инсталирано правилно и безопасно.

Първата стъпка е да определите размера и вида на проводника, от който се нуждаете. Размерът ще се основава на номиналния ампераж на веригата, а типът ще се основава на приложението. Например, ако инсталирате контакти в кухня, ще трябва да използвате различен тип проводник, отколкото ако инсталирате осветителни тела.

След като определите размера и вида на кабела, от който се нуждаете, следващата стъпка е да инсталирате електрическите кутии. Те ще поместят окабеляването и ще осигурят място за свързване на веригите. Уверете се, че кутиите са правилно оценени за размера на прекъсвача, който ще използвате.

Recommended For You

About the Author: Radoslava