Изисквания за сключване на договор на предприятието със Службата за трудова медицина – част 2

Споразумение със Службата по трудова медицина

Обслужващите служители от своя страна трябва:

  • Да предоставят на работодателя информация за необходимите медицински прегледи на служителите;
  • Да поддържат „здравословна досиета“, т.е. досие за здравето на служителите;
  • Да изготвят становища за професионалната пригодност на служителите за конкретни видове дейности;
  • Да уведомяват личните лекари за заболявания или патологии на служители за диагностика и лечение;
  • ежегодно да изготвят обобщени анализи на здравословното състояние на служителите във връзка със специфични условия на труд;
  • да участват в оценката на риска;
  • да разработват на препоръки за работодателя при наемане на работа;
  • да организират и провеждат обучения на служителите по първа долекарска помощ;
  • да консултират комисии и групи относно условията на труд в предприятието.

Още веднъж трябва да се подчертае

Всички работодатели трябва да имат сключен договор със Службата по трудова медицина, независимо от броя на работните места. Няма значение дали предприятието е голямо или малко, дали в него се извършва трудова дейност или се провежда обучение и за каква форма на собственост става въпрос. Също така няма значение дали служителите работят на пълен или непълен работен ден.

В същото време индивидуалните предприемачи (Еднолични търговци) и самоосигуряващите се работещи в бизнеса, те не трябва да сключват договори с частни марки, докато не наемат работници – включително може да са и по граждански договор.

Споразумение със Службата по трудова медицина

Преди да отвори офис и да наеме служители, управителят на фирмата трябва да сключи договор със службата по трудова медицина. В България има много такива фирми – както например фирмите, занимаващи се с поддръжка на касови апарати. Те трябва да притежават удостоверение за регистрация като търговска марка, издадено от министъра на здравеопазването.

Цената за сключване на договор може да варира в зависимост от броя на служителите. Колкото повече от тях, толкова по-ниски са разходите за оценка на риска за всеки служител.

Recommended For You

About the Author: Radoslava