Как става плащането по застраховката ГО на колата , ако не сте виновен за инцидента?

Застраховка на колата

Застраховка на колата. Ако вие не сте виновникът за инцидента, изчислението се извършва по следния начин – свързвате се със застрахователната компания и тя, след като оцени размера на щетите, ви плаща.

Има две предупреждения за това:

Размерът на щетите ще бъде изчислен, като се вземе предвид износването на вашия автомобил, тоест колкото по-стар е автомобилът, толкова по-голямо е износването. Амортизацията се изчислява като процент по стандартна формула, която отчита възрастта и пробега на автомобила.

Имате право да се възстановите от виновника за произшествието чрез съда.

Какво е „директно сетълмент“ по застраховка на колата Гражданска отговорност?

Директното уреждане на искове е ситуация, при която жертвата на злополука трябва да подаде заявление за плащане до своята застрахователна компания.

Предпоставки за директно уреждане на искове:

В инцидента участват два автомобила.

При произшествието няма пострадали (без увреждания на здравето).

И двамата участници в инцидента имат валидни застраховки на коли полици по Гражданска отговорност.

В други случаи пострадалият при злополука трябва да се свърже със застрахователната компания на виновника.

Ами ако застрахователната компания фалира, а вашата застраховка на колата е направена там?

Ако застрахователната компания, отговорна за произшествието, е на етап фалит или лицензът й е отнет, или вече е престанала да съществува изобщо, имате право да кандидатствате: или до Българския съюз на автомобилните застрахователи) , който отговаря за задълженията на застрахователните компании, които нямат възможност да извършват плащания по застраховката на колата Гражданска отговорност. Или до съдебните органи с иск за обезщетение срещу виновника за инцидента.

Какво би станало, ако на практика не е била създадена застраховката Гражданска отговорност?

Ами ако не беше създадена тази застраховка за колите, тогава нямаше да има въпрос за разрешаване на проблеми с цивилизовани методи. В момента разрешаването на всички конфликтни въпроси се регулира от законодателството на република България.

Recommended For You

About the Author: Radoslava