Контейнери графични знаци

Контейнери графични знаци

Контейнери графични знаци, полезна информация от експертите на – konteineri.net

Контейнери графични знаци

Графични знаци – Съставяне на транспортно-технологични схеми на товаро-разтоварния процес

За съставяне на транспортно-технологичните схеми на товаро-разтоварния процес се използват графични знаци за изобразяване на логистичните схеми. По този начин се постига по-добро онагледяване и по-бързо разчитане на товаро-разтоварния процес. Използват се следните видове знаци:

технологична операция (производство)

формиране на товарната единица и укрепване

разформиране на товарната единица

контролна операция

контролиране на масата на товарната единица

товаро-разтоварна операция

временен престой (съхранение)

съхранение в склад или бункер

натоварване на транспортно средство

разтоварване на транспортно средство

магистрален транспорт

вътрешен транспорт

 

  • Варианти на траспортно-технологични схеми на товаро-разтоварния процес, извършван от приемна зона към експедиционна зона:

 

Вариант 1:

Контейнери товарни графични знаци 1

 

1                2             3              4              5

 

1 – превозване с вагони контейнеровози

2 – товаро-разтоварване с контейнерен козлови кран

3 – превозване с автомобил контейнеровоз

4 – товаро-разтоварване с претоварващ контейнерен козлови кран

5 – превозване с кораб контейнеровоз.

 

Вариант 2:

1               2            3             4             5             6

 

1 – превозване с вагони контейнеровози

2 – разтоварване с претоварващ контейнерен козлови кран

3 – товарене с претоварващ контейнерен козлови кран на автомобил контейнеровоз

4 – превозване с автомобил контейнеровоз

5 – претоварване с контейнерен кейов кран

6 – превозване с кораб контейнеровоз.

 

Вариант 3:

1              2            3             4              5

 

1 – превозване с вагони контейнеровози

2 – разтоварване с претоварващ контейнерен козлови кран

3 – изчакване на автомобил контейнеровоз

4 – товаро-разтоварване с контейнерен кейов кран

5 – превозване с кораб контейнеровоз

 

Вариант 4:

1          2         3         4         5       6         7

 

1 – превозване с вагони контейнеровози

2 – товаро-разтоварване с контейнерен козлови кран на автомобил контейнеровоз  

3 – превозване до отправния терминал

4 – разтоварване с контейнерен козлови кран

5 – временен престой до изчакване на кораба контейнеровоз

6 – товарене на кораба с контейнерен кейов кран

7 – превозване с кораб контейнеровоз.

Полезно

Снимки на схеми за контейнери кранове за товарене и разтоварване, може да видите в Google ТУК Имайте предвид, че има най-различни видове снимки, които е посочено какви права за ползване имат те. Дали свободни за повторно ползване без лиценз и такси.

Всички видове контейнери може да намерите в сайта на експертите от konteineri.net

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

Recommended For You

About the Author: admin